PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Kovo 20 d., Trečiadienis 
Vytautas Steponaitis
1893-03-24 Sintautai
1957-10-12 Kaunas
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1914 m. baigė Kauno prekybos mokyklą ir įstojo į Maskvos prekybos institutą studijuoti ekonomikos. Ekonomiką baigė VDU. 1916 m. baigė Odesos Karo mokyklą.
Titulai
Pulkininkas leitenantas.
Pagrindinės pareigos
2 pėstininkų pulko vado pavaduotojas.
Kitos pareigos
1919 m. paskirtas į Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyrių, o 1927 - 1940 m. šio skyriaus viršininkas. 1919 – 1920 m. ”Kariškių žodžio” redaktorius, 1921 – 1923 m. ir 1925 – 1932 m. “Mūsų žinyno” redaktorius, 1925 – 1940 m. “Karo archyvo” redaktorius, 1921 – 1923 m. “Lietuvos ūkio” redaktorius. Nuo 1940 m. dirbo Centrinėje valstybinėje bibliotekoje, 1941 – 1944 m. jos vyr. direktorius.
Biografija
Buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo Turkestane. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 m. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Už gerą tarnybą kariuomenėje apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Studijuodamas prekybos mokykloje, pradėjo bendradarbiauti “Aušrinėje”, “Lietuvos Žiniose”, “Lietuvos ūkininke”, “Viltyje”, “Rygos naujienose”. Nepriklausomybės metais – “Kariškių žodyje”, “Karyje”, “Lietuvoje”, “Švietimo darbe” ir kt. Vienas iš svarbiausių Lietuvos laikraščių istorijai yra V.Steponaičio darbas “Vilniaus lietuvių spauda 1919 – 1928 m.”, kur tiksliai aprašyti 27 atskiri laikraščiai su jų lenkų cenzūromis, baudomis, uždarymais. Tai pirmas toks darbas Lietuvos laikraščių istorijoje. 1930 m. kartu su M.Urbšiene įsteigė XXVII knygos mėgėjų draugiją. Visą savo biblioteką (apie 20.000 tomų) ir atsišaukimų bei kitus rinkinius paliko Kauno miesto bibliotekai.